• English
  • Deutsch
  • Bosanski

Galvanika

Galvanizacija je elektrohemijski proces zaštite metala putem elektrolize (oksidaciono/ redukcioni proces koji se dešava na elektrodama pri prolazu električne struje kroz elektrolit). Galvanizacijom se osigurava pouzdana zaštita proizvoda od korozije i trošenja. Kao osnovni materijali za proces galvanizacije pogodni su čelici, inox, mesing, bakar, aluminijum ili ABS plastika.

U procesu galvanizacije, jedan ili više ekstremno tankih slojeva debljine od samo nekoliko μm (1 / 1000 mm) se nanose na osnovni materijal u tzv. galvanskoj stanici. Da bi proizvod bio presvučen, biva uronjen u rastvor metalnih soli (elektroliti) i povezan s negativnim polom (katoda) na direktan izvor istosmjerne struje. Metali koji će se nanositi, također se uranjaju u kupku u obliku anode (pozitivan pol), a so se dijeli u ione. Uslijed provođenja struje, metalni ioni koji će biti naneseni ulaze u rastvor i aktiviraju se uz pomoć katode, koja predstavlja obrađivani dio,  te se kao metalna presvlaka nanose na katodu.