• English
  • Deutsch
  • Bosanski

Variona

Zavarivanje je spajanje dva ili više materijala, taljenjem ili pritiskom, sa i bez dodavanja dodatnog materijala, na način da se dobije homogeni zavareni spoj. 

Varijante varenja u našoj proizvodnji su MIG,TIG, MAG i tačkasto zavarivanje.